Wat levert TEUN voor mij op?

Als u regelmatig te maken heeft met het lossen van (losgestapelde) containers, dan kent u de knelpunten die dit met zich meebrengt. Uw personeel moet zwaar en ergonomisch lang niet altijd verantwoord werk doen door handmatig de lading uit de container te halen en verwerken. Beschadiging van de lading is hierbij ook verre van ondenkbeeldig, evenals bedrijfsongevallen. Het lossen kost veel tijd en veel mankracht en is dus kostbaar.

De beschikbaarheid en kwaliteit van personeel voor deze werkzaamheden neemt af en wordt derhalve vaak uitbesteed.

Diefstal

Ook eventuele diefstal van goederen door het personeel is een bekend probleem. Een supervisor kan hier uitkomst bieden, maar ook die kost weer veel geld. Daarnaast zijn er al die andere handelingen en processen rondom het lossen. TEUN neemt al deze arbeids- en kapitaalintensieve processen uit handen en levert uw organisatie daarmee veel geld op. Een kostenbesparing van 30 procent of meer is al snel gerealiseerd! In onderstaande schema kunt u een eenvoudig rekenvoorbeeld zien.
[schema kostenvergelijking]

Milieu

Tenslotte is er nog de winst op het gebied van milieu. Doordat de logistieke keten in veel gevallen verkort kan worden en er just-in-time gewerkt wordt, kan het milieu worden ontzien. Vrachtwagens die onderweg naar een losopdracht vast komen te staan in de file, behoren tot het verleden. TEUN werkt wanneer u dat wilt, dus ook midden in de nacht. Hij hoeft dus ook niet midden op de dag op transport en dat scheelt dure en milieubelastende kilometers!

 

 

dafteun-53.jpg